Nevenvestiging Nijkerk

In het kader van Passend Onderwijs is De Lelie dit schooljaar gestart met een nevenvestiging op SBAO Koningin Emmaschool in Nijkerk. In Nijkerk ontbreekt het aan een ZMLK-voorziening. Zowel De Lelie als de Koningin Emma school willen voorzien in deze behoefte; passend onderwijs dichterbij zonder de extra belasting van dagelijks vervoer over een grote afstand. De Koningin Emmaschool valt onder Stichting Educare waar ook ZMLK-school De Lelie onder valt. Vanaf 21 augustus 2017 wordt er op de nevenvestiging van De Lelie in Nijkerk onderwijs aangeboden aan kinderen die functioneren op een zeer moeilijk lerend niveau  (ZMLK).  De kinderen die hiervoor in aanmerking komen zullen worden ingeschreven bij De Lelie. Er wordt gestart met één  groep leerlingen in de leeftijdscategorie van 4 tot 8 jaar. Deze groep krijgt de naam Anjer. De leerlingen in deze groep hebben een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs nodig om geplaatst te kunnen worden. In het ZMLK-onderwijs bepaalt het ontwikkelingsperspectief van een leerling welke leerroute die leerling volgt. In groep Anjer zullen leerlingen starten die de hogere leerroutes van het ZML-onderwijs aankunnen (leerroute 3 en 4). Leerlingen die een lagere leerroute nodig hebben (leerroute 1 en 2), kunnen nog niet geplaatst worden. Zij hebben een veel breder aanbod nodig dat nu beter op een ZML-school geboden kan worden. De nieuwe groep is bedoeld voor leerlingen die in de gemeente Nijkerk (Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken) wonen.

Copyright 2018 De Lelie