DrieKansen OZG

3k ozgozg

In het schooljaar 2015-2016 is de Onderwijs Zorg Groep (OZG) gestart. Dit is een samenwerking tussen ’s Heeren Loo en ZMLK-school de Lelie. Inmiddels werken we met twee groepen: één voor kinderen in de SO-leeftijd (tot 12 jaar) en één voor kinderen in de VSO-leeftijd (vanaf 12 jaar).

Onze klas is gehuisvest in het gebouw van de Trekvogels (dagbesteding) van ’s Heeren Loo. De kinderen zijn gedurende de dag in hun dagbestedingsgroep en worden voor één of meerdere momenten uit de groep gehaald om onderwijs te volgen in het klaslokaal.
In totaal bezoeken 10 leerlingen de klas. Er zijn 2 leerkrachten. Ellen werkt op maandag en dinsdag en Resie werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.

We werken steeds rondom een thema, bijvoorbeeld water, dierentuin of het bos. Het onderwijs is zowel qua hoeveelheid als qua aanbod en niveau afgestemd op wat de leerling aankan.
Elke leerling krijgt onderwijs op maat. Het onderwijs is veelal praktisch van aard. De nadruk ligt vooral op het prettig voelen in de klas en het meedoen in de structuur die in de klas wordt gehanteerd. Wanneer dat goed gaat volgen (kleine) cognitieve stapjes vanzelf.

 

Nieuws

Sorry, geen resultaten gevonden.

Copyright 2018 De Lelie