Informatie

Uitgebreide informatie over onze school vindt u in de schoolgids. Deze wordt elke jaar opnieuw uitgegeven, en ontvangt u bij inschrijving van uw kind op onze school. Tevens kunt u op school het schoolplan inzien. Het schoolplan is een vierjaarlijks beleidsdocument waarin de wenselijke veranderingen en doelen van de school beschreven staan.

Ook ontvangt u vijfmaal per jaar (digitaal) de nieuwsbrief. Deze wordt ook op de website geplaats. De nieuwsbrief staat vol nieuwtjes over leerlingen en personeel en leuke beschrijvingen van activiteiten en vieringen. Ook bevat de nieuwsbrief altijd leuke foto’s, een verjaardagskalender en nieuws uit verschillende groepen.

Kijk voor meer informatie onder ‘schoolgids‘ en ‘nieuwsbrief‘.

Copyright 2018 De Lelie