Locaties

De Lelie bestaat uit vijf afdelingen :

Speciaal Onderwijs:

Op het SO zitten leerlingen van 4 tot 12 jaar. Deze afdeling is gehuisvest in Harderwijk, aan de Anne Franklaan 7. De SO-locatie bestaat uit 6 groepen, te weten; groep Roos, groep Iris, groep Margriet, groep Zonnebloem, groep Tulp en groep Anemoon. In deze groepen wordt de nadruk gelegd op zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een zo hoog mogelijke theoretische ondergrond in de leervakken. In het SO bestaan de groepen uit gemiddeld 10-12 leerlingen.

Voortgezet Speciaal Onderwijs:

Op het VSO zitten leerlingen vanaf 12 jaar. Deze afdeling is gehuisvest in Harderwijk, aan de Anne Franklaan 7. De VSO-locatie bestaat uit 6 groepen, te weten; Start A, Start B, Midden A/B, Midden C, Eind A en Eind B. Ook op het VSO bestaan de groepen uit gemiddeld 10-12 leerlingen. In deze groepen wordt de nadruk gelegd op de praktische vaardigheden die uitgebreid worden richting stage. Kijk voor meer informatie hierover onder het kopje ‘vakgebieden’.

DrieKansen:

Op Driekansen zitten leerlingen van 4 tot 20 jaar. Deze afdeling is gehuisvest in Ermelo op het terrein van ’s Heeren Loo.  Driekansen is begonnen als een samenwerkingsproject tussen de Lelie, Emaus College cluster 4 en zorginstelling ’s Heeren Loo. Deze locatie is gericht op leerlingen met een speciale zorgvraag rondom gedrag. De leerlingen op deze school zijn onderverdeeld in één SO-groep (leerlingen tot 12 jaar) en twee VSO groepen (leerlingen vanaf 12 jaar) Driekansen heeft groepen met maximaal 7 leerlingen per groep. In de VSO groepen van Driekansen is het praktisch bezig zijn het belangrijkste onderdeel in het lesprogramma. In de SO groep wordt de nadruk gelegd op zelfredzaamheid en zelfstandigheid. In alle groepen wordt er sterk individueel gewerkt.

Onderwijs Zorggroepen:

In 2015 is er vanuit Driekansen een onderwijs-zorggroep van start gegaan waarin cliënten van ’s Heeren Loo, die voorheen aangewezen waren op dagbesteding, onderwijs op locatie krijgen. Leerlingen vanaf 6 jaar krijgen hier individueel afgestemd onderwijs.  Er zijn twee groepen: één voor leerlingen in de SO-leeftijd (tot 12 jaar) en één voor leerlingen in de VSO-leeftijd (12-18jaar).

Nevenvestiging Nijkerk:

Omdat er in Nijkerk geen voorziening is voor kinderen met speciale (onderwijs)behoeften (ZMLK) is De Lelie een samenwerking aangegaan met de Koningin Emmaschool in Nijkerk. Kinderen van 4 tot 8 jaar kunnen hier terecht in groep Anjer en groep Jasmijn. De kinderen worden ingeschreven bij De Lelie maar gaan naar school op de Koningin Emmaschool. Beide scholen vallen onder de stichting Educare.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018 De Lelie