Locaties

De Lelie bestaat uit meerdere locaties:

SO Harderwijk:

Op het SO zitten leerlingen van 4 tot 12 jaar. Deze afdeling is gehuisvest in Harderwijk, aan de Anne Franklaan 7. In de groepen wordt de nadruk gelegd op zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een zo hoog mogelijke theoretische ondergrond in de leervakken. In het SO bestaan de groepen uit gemiddeld 10-12 leerlingen.
Om uw kind aan te melden of voor een oriënterend gesprek kunt u terecht bij mevr. Margriet Visser.
Telefoonnummer: 0341-416246

SO Nijkerk:

In Nijkerk wordt ZMLK-onderwijs aangeboden aan kinderen van 4 tot 12 jaar in Nijkerk. In Nijkerk zijn drie groepen gevestigd in het gebouw van de Koningin Emmaschool; groep anjer, groep jasmijn en groep lavendel. De groepen bestaan gemiddeld uit 10-12 leerlingen.
Om uw kind aan te melden of voor een oriënterend gesprek kunt u terecht bij mevr. Marieke Bom.
Telefoonnummer: 033-2451371

VSO Harderwijk:

Op het VSO zitten leerlingen vanaf 12 jaar. Deze afdeling is gehuisvest in Harderwijk, aan de Anne Franklaan 7. In deze groepen wordt de nadruk gelegd op de praktische vaardigheden die uitgebreid worden richting stage. Kijk voor meer informatie hierover onder het kopje ‘vakgebieden’. Ook op het VSO bestaan de groepen uit gemiddeld 10-12 leerlingen.
Om uw kind aan te melden of voor een oriënterend gesprek kunt u terecht bij mevr. Judith Meijwaard.
Telefoonnummer: 0341-416246

SO & VSO Ermelo:

Op Driekansen zitten leerlingen van 4 tot 20 jaar. Deze afdeling is gehuisvest in Ermelo op het terrein van ’s Heeren Loo. Driekansen is begonnen als een samenwerkingsproject tussen de Lelie, Emaus College cluster 4 en zorginstelling ’s Heeren Loo. Deze locatie is gericht op leerlingen met een speciale zorgvraag rondom gedrag. In de SO groep wordt de nadruk gelegd op zelfredzaamheid en zelfstandigheid. In de VSO groepen van Driekansen is het praktisch bezig zijn het belangrijkste onderdeel in het lesprogramma. In alle groepen wordt er sterk individueel gewerkt.
Driekansen heeft groepen met maximaal 7 leerlingen per groep.
Om uw kind aan te melden of voor een oriënterend gesprek kunt u terecht bij dhr. Jack Kwakkel.
Telefoonnummer: 0341-551358

Onderwijs Zorggroepen Ermelo:

In 2015 is er vanuit Driekansen een onderwijs-zorggroep van start gegaan waarin cliënten van ’s Heeren Loo, die voorheen aangewezen waren op dagbesteding, onderwijs op locatie krijgen. Leerlingen vanaf 6 jaar krijgen hier individueel afgestemd onderwijs.
Om uw kind aan te melden of voor een oriënterend gesprek kunt u terecht bij dhr. Jack Kwakkel.
Telefoonnummer: 0341-551358

 

 

 

 

 

 

Copyright 2020 De Lelie