Expertise

Soms heeft een leerling extra hulp nodig op, bijvoorbeeld, het gebied van spraak of motorische vaardigheden. De Lelie maakt hiervoor gebruik van de expertise van externen. Zo werkt de Lelie  nauw samen met onder andere ‘s Heeren Loo Advisium. Deze zorginstelling  biedt, indien nodig, logopedie, ergotherapie en fysiotherapie aan. Behandeling vindt op alle locaties van de Lelie en onder schooltijd plaats. Ook kan er thuis behandeld worden.

Ook binnen onze school vinden wij het belangrijk onze expertise te vergroten.

Binnen onze school worden er ook lessen gegeven door vakleerkrachten. Dit gaat om de vakken muziek, gym en kantine. Kijk voor meer informatie onder de “kopjes”.

Zo hebben wij een beeldcoach; dit is een daartoe opgeleide (senior) leerkracht die andere leerkrachten begeleidt door middel van video-opnames.  Voor meer informatie hierover kijkt u onder het kopje ‘beeldbegeleiding‘.

Copyright 2021 De Lelie