Ouderraad

ouderraad

De ouderraad helpt het personeel van ZMLK De Lelie bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten. Hiervoor zijn er binnen de ouderraad meerdere commissies actief. Deze commissies helpen en ondersteunen de leraren met dezelfde commissie.

De ouderraad verricht hand en spandiensten bij verschillende activiteiten.
Een greep hieruit: koffie schenken op een ouderavond of kijkmiddag, mee helpen organiseren van de avondvierdaagse en het kopen van paaseitjes.
Maar er is natuurlijk veel meer te doen! Kortom: een school kan niet zonder de ouderraad, zonder helpende handen.

In de ouderraad hebben we de volgende commissies:

 • Sinterklaascommissie
 • Kerstcommissie
 • Paascommissie
 • Actiecommissie
 • Avondvierdaagse commissie

De ouderraad van De Lelie bestaat uit 10 enthousiaste personen, zij vergaderen gemiddeld 5 keer per jaar onder leiding van de voorzitter. Vanuit de school zijn vier personeelsleden vertegenwoordigd.

De ouderraad bestaat verder uit een voorzitter, een penningmeester, secretaresse en algemene leden.

 • Annemieke Wildeman (SO)- Voorzitter
 • Nelleke Post (VSO) – Secretaris
 • Ferial Pul (VSO)
 • Mirjam van Ooijen (VSO)
 • Janice van Nieuwenhuizen (SO)
 • Annette Geurtzen (SO/VSO)

Voor de functie van penningmeester hebben we momenteel een vacature.

Vanuit het personeel van de Lelie:

 • Jeannette Adam (leerkracht SO)
 • Hetty van Klaarbergen (leerkracht DrieKansen)
 • Irma de Lange (stagebegeleider VSO)
 • Liesbeth Wonink (Teamleider VSO, contactpersoon MT)

Copyright 2019 De Lelie