Stageverdieping

stage verdieping

Binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs krijgen de praktische vakken een steeds duidelijker accent. Er wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding op de toekomst.

Na een periode van stage-verkenning voor leerlingen van ± 12-14 jaar volgt de stage-verdieping als ze ± 14 /15 jaar zijn. In de groepen midden A-B en C wordt een digitale arbeidsinteressetest afgenomen bij die leerlingen die de stage-verdieping gaan volgen.
Op grond van deze test, die de belangstelling in kleuren aangeeft, en de ervaringen vanuit de stage-verkenning, wordt een eerste indeling gemaakt: Productiewerk (De Werkwijzer en DFH), Groenvoorziening (natuurtuin H’ wijk) Winkel (Albert Heijn), schoonmaken (Dolfinarium) en Horeca (binnen de eigen school) zijn o.a. profielen die aan bod komen.

Dit jaar hebben we 2 belevingsgerichte groepjes waarin op een ander niveau verschillende profielen aanbieden waaronder kunst, bakken, boodschappen doen, snoezelen, zwemmen en bibliotheek. Hieraan nemen leerlingen deel die extra ondersteuning nodig hebben. Deze groepjes worden altijd aangestuurd door 2 begeleiders.
In de volgende twee perioden kunnen ook de volgende profielen al naar gelang de interesse van de leerlingen aan bod komen: houtbewerking/ techniek, dierverzorging, creatief/kunst (Leonardo da Vinci) administratie, textiele vaardigheden en schoonmaken.
Er wordt gewerkt in groepjes van 2 of 3 leerlingen binnen of buiten de school met een vaste, vertrouwde begeleider. De vorderingen en ervaringen worden door de begeleider en vervolgens de leerkracht goed bijgehouden. Ook worden alle stage doelen steeds genoemd in de handelingsplannen.

De stageverdieping is wekelijks op vrijdagmorgen van 9.30-11.45 uur. DFH en Dolfinarium s hebben iets andere tijden: 9.15-12.00. De meeste leerlingen uit midden A, B en C en van de locatie DrieKansen nemen hieraan deel. We werken met een logboek waarin de werkzaamheden en ervaringen genoteerd worden. Na de stageverdieping hebben we een nog beter beeld van de mogelijkheden en wensen van de leerling. Hierna kunnen we een gerichte stage-uitvoering inzetten buiten de school met een stagebegeleider op de stageplaats. In de meeste gevallen start de stage-uitvoering als de leerling in eind A/B zit en 15 /16 jaar is.

 

Nieuws

Sorry, geen resultaten gevonden.

Copyright 2019 De Lelie