Stage-verkenning

stage verkenning

Binnen de VSO-afdeling van zmlk-school de Lelie is er veel aandacht voor het arbeidsvoorbereidende traject.
De leerlingen van het VSO in de leeftijd van 12 – 14 jaar nemen 1 keer per week op vrijdagmiddag van 13.15 – 14.45 uur deel aan de stage-verkenning. Hierin komen allerlei onderdelen van toekomstgerichte activiteiten en werkzaamheden aan bod.

Er zijn 9 verschillende profielen: Horeca, Schoonmaken, Groenvoorziening (in de winterperiode wordt dit onderdeel vervangen door houtbewerking) Administratie & Mediatheek, Creatief & Kunst, Textiele vaardigheden, Magazijn & Winkel.Voor onze MG-leerlingen een profiel in de belevingsgerichte activiteiten o.a.: snoezelen, zwemmen, bakken, kunst en bibliotheek.

Iedere groep bestaat uit 2 tot 5 leerlingen onder begeleiding van 1 of 2 personen. Er zijn 3 periodes in het jaar, een periode duurt gemiddeld 10 weken. De leerlingen wisselen dus 3 keer per jaar van activiteit.Het is de bedoeling dat elke leerling uiteindelijk ieder profiel doorloopt.Aan de verschillende profielen zijn leerdoelen uit het handelingsplan gekoppeld en besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden.De vorderingen en ervaringen worden door de begeleider en vervolgens door de leerkracht goed bijgehouden.Zo krijgen we in de loop van de VSO-periode een mooi beeld van de voorkeur en de sterke en zwakke kanten van de leerling. En ook krijgen we antwoord op de vragen waar we nog extra aan moeten werken en welke theorie belangrijk is voor de leerling? Met het oog op een gerichte stageverdieping (deels nog intern) en daarna stage-uitvoering (extern) is dit dus een belangrijk onderdeel van het VSO-onderwijs.

 

 

Nieuws

Sorry, geen resultaten gevonden.

Copyright 2018 De Lelie