Stage-verkenning

stage verkenning

Binnen de VSO-afdeling van ZMLK-school De Lelie is er veel aandacht voor het arbeidsvoorbereidende traject.
De leerlingen van het VSO in de leeftijd van 12-14 jaar nemen 1 keer per week op donderdagmiddag van 13.15-14.30 uur deel aan de stageverkenning. Hierin komen allerlei onderdelen van toekomstgerichte activiteiten en werkzaamheden aan bod.

Er zijn 9 verschillende profielen:
Horeca, Schoonmaken, Groenvoorziening, Houtbewerking, Administratie & Mediatheek, Creatief & Kunst, Textiele vaardigheden, Magazijn & Winkel en Productiewerk.

Voor onze leerlingen met een grotere hulpvraag zijn er binnen de belevingsgerichte activiteiten verschillende profielen o.a.: snoezelen, zwemmen, bak-activiteiten, kunst en (voor)lezen /bibliotheek en muziek.

Iedere groep bestaat uit 2 tot 5 leerlingen onder begeleiding van 1 of 2 personen.
Er zijn 3 periodes in het jaar, een periode duurt gemiddeld 10 weken. De leerlingen wisselen dus 3 keer per jaar van activiteit. Het is de bedoeling dat elke leerling uiteindelijk ieder profiel doorloopt.

Aan de verschillende profielen zijn leerdoelen uit het handelingsplan gekoppeld en we besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden. De vorderingen en ervaringen worden door de begeleider en vervolgens door de leerkracht goed bijgehouden. Zo krijgen we in de loop van de VSO-periode een mooi beeld van de voorkeur en de sterke en zwakke kanten van de leerling.
En ook: waar moeten we extra aan werken, welke theorie is belangrijk? Met het oog op een gerichte stageverdieping (deels nog intern) en daarna stage-uitvoering (extern) is dit dus een belangrijk onderdeel van het VSO-onderwijs. 

Hieronder volgt een foto-impressie van de verschillende profielgroepen.

 

Nieuws

Uitleg voor ouders/verzorgers over stages »

Lees verder »

Stage verkenning mogelijkheden »

Lees verder »

Copyright 2024 De Lelie