Psycholoog/Orthopedagoog

Op De Lelie werken mevrouw M. Koppelmans, psycholoog en mevrouw N. Vreeman, orthopedagoog.
Zij zijn deskundig op het gebied van de ontwikkeling en het gedrag van kinderen, in het bijzonder als het gaat om problemen die daarin kunnen optreden.
De psycholoog en orthopedagoog werken op alle vijf de locaties. Zij hebben de volgende werkzaamheden:

Ondersteuning
De psycholoog en orthopedagoog zijn nauw betrokken bij hulpvragen over leerlingen. Deze hulpvragen kunnen vanuit de leerkracht en/of ouders komen. Zij observeren in de klassen, hebben regelmatig overleg met de leerkrachten en geven handelingsgerichte adviezen. Tijdens de groepsbesprekingen en het zorgoverleg zijn de psycholoog en orthopedagoog aanwezig om de ontwikkeling van de leerlingen te bespreken. Daarnaast zitten zij ook in de Commissie van Begeleiding.

Diagnostiek
De psycholoog en orthopedagoog doen psychodiagnostisch onderzoek waarbij de cognitieve (intelligentie, aandacht, concentratie) en/of sociaal-emotionele mogelijkheden van de leerlingen in kaart worden gebracht.

Individuele begeleiding
De psycholoog en orthopedagoog begeleiden ook leerlingen individueel. Soms zitten leerlingen niet lekker in hun vel, vinden zij het lastig om te gaan met emoties of is het fijn als zij uitleg krijgen over hun beperking en mogelijkheden. De psycholoog en orthopedagoog kunnen dan in individuele gesprekjes aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling en uitleg geven over mogelijkheden en beperkingen door middel van psycho-educatie.

Externe ondersteuning
Wanneer er meer of andere expertise nodig is, kunnen de psycholoog en orthopedagoog ondersteuning bieden in de verwijzing naar de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) of een andere zorginstelling zoals ‘s Heeren Loo. Er blijft altijd sprake van een nauwe samenwerking met school.

Copyright 2024 De Lelie