Aanmelding/inschrijving

Om de aanmeldingen volgens de juiste procedure te kunnen behandelen is de sluitingsdatum voor de aanmelding van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2023-2024 vastgesteld op 15 mei 2023 (met uitzondering van verhuizingen). Aanmeldingen die binnenkomen na 15 mei 2023 zullen na de zomervakantie in behandeling worden genomen. De eerstvolgende mogelijkheid voor plaatsing van een nieuwe leerling is dan na de herfstvakantie: vanaf maandag 23 oktober 2023.

Wanneer een leerling bij ons op school wil komen, kunt u contact zoeken met:

  • Barbara Smalbrugge, intern begeleider SO Harderwijk: voor leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar, 0341-416246
  • Rita Vrijenhoeff, intern begeleider VSO Harderwijk: voor leerlingen in de leeftijd van 12 jaar en ouder, 0341-416246
  • Wouter Groeneveld, locatieleider DrieKansen Onderwijs (SO/VSO) / DrieKansen OZG (SO/VSO) / DrieKansen SAG (VSO) Ermelo: leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag (de zogenaamde ZMOL-ers) in de leeftijd van 4-20 jaar kunnen terecht op onze locatie DrieKansen, 0341-551358
  • Marieke Bom, directeur EmmaLelie SO Nijkerk: voor leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar, 033-2451371

Voor de locatie DrieKansen geldt dat er regelmatig een intakecommissie bij elkaar komt die op grond van aangemelde dossiers bepaalt of een leerling eventueel op DrieKansen te plaatsen is. De locatieleider daar kan u precies vertellen hoe dit in zijn werk gaat.

De intern begeleiders van het SO en VSO Harderwijk maken voor een eerste kennismaking een afspraak met ouder(s)/verzorger(s). Tijdens dit gesprek krijgt u een beeld van de school, kunt u vragen stellen en een korte rondleiding krijgen om sfeer te proeven.

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) en de school van mening zijn dat de aangemelde leerling op De Lelie goed op zijn plek zou kunnen zijn, dan moet er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Deze zogenaamde TLV wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband van de woonplaats van de leerling. In de meeste gevallen is dat voor de SO-leerlingen samenwerkingsverband Zeeluwe  (www.zeeluwe.nl) en voor de VSO-leerlingen is dat Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe (www.leerlingenzorgnwv.nl). In een enkel geval gaat het om een ander samenwerkingsverband, maar het is de verantwoordelijkheid van de school om dit uit te zoeken. De school vraagt de TLV aan, maar van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij de aanvraag ondertekenen en de benodigde informatie verstrekken.

Wanneer de TLV is verkregen, kan de leerling geplaatst worden. In overleg met de locatieleider wordt de startdatum bepaald en wordt de leerling in een groep ingedeeld. In veel gevallen krijgt de leerling voorafgaand aan de startdatum nog de gelegenheid om even te komen kijken op de school en in de groep waar hij/zij geplaatst wordt.

Copyright 2023 De Lelie