Aanmelding/inschrijving

Wanneer een leerling bij ons op school wil komen, kunt u contact zoeken met:

  • Barbara Smalbrugge, intern begeleider SO Harderwijk: voor leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar, 0341-416246
  • Rita Vrijenhoeff, intern begeleider VSO Harderwijk: voor leerlingen in de leeftijd van 12 jaar en ouder, 0341-416246
  • Wouter Groeneveld, locatieleider (a.i.) DrieKansen/OZG/SAG Ermelo: leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag (de zogenaamde ZMOLK-ers) in de leeftijd van 4-20 jaar kunnen terecht op onze locatie DrieKansen, 0341-551358
  • Marieke Bom, directeur EmmaLelie SO Nijkerk: voor leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar, 033-2451371

Voor de locatie DrieKansen geldt dat er regelmatig een intakecommissie bij elkaar komt die op grond van aangemelde dossiers bepaalt of een leerling eventueel op DrieKansen te plaatsen is. De locatieleider daar kan u precies vertellen hoe dit in zijn werk gaat.

De intern begeleiders van het SO en VSO Harderwijk maken voor een eerste kennismaking een afspraak met ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek krijgt u een beeld van de school, kunt u vragen stellen en een korte rondleiding krijgen om sfeer te proeven.

Wanneer ouders/verzorgers en de school van mening zijn dat de aangemelde leerling op De Lelie goed op zijn plek zou kunnen zijn, dan moet er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Deze zogenaamde TLV wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband van de woonplaats van de leerling. In de meeste gevallen is dat voor de SO-leerlingen samenwerkingsverband Zeeluwe  (www.zeeluwe.nl) en voor de VSO-leerlingen is dat Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe (www.leerlingenzorgnwv.nl). In een enkel geval gaat het om een ander samenwerkingsverband, maar het is de verantwoordelijkheid van de school om dit uit te zoeken. De school vraagt de TLV aan, maar van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij de aanvraag ondertekenen en de benodigde informatie verstrekken.

Wanneer de TLV is verkregen, kan de leerling geplaatst worden. In overleg met de locatieleider wordt de startdatum bepaald en wordt de leerling in een groep ingedeeld. In veel gevallen krijgt de leerling voorafgaand aan de startdatum nog de gelegenheid om even te komen kijken op de school en in de groep waar hij/zij geplaatst wordt.

Copyright 2023 De Lelie