Vakgebieden

Binnen de school wordt er het hele jaar door gewerkt door middel van thema’s en projecten. Al het onderwijs is gekoppeld aan het thema of het project dat op dat moment speelt.  Naast de lessen in schoolse vakken wordt er in het VSO veel aandacht besteed aan arbeidstoeleiding. Dit gebeurt door het afnemen van assessments en het lopen van verschillende stages. De stages vinden plaats binnen en buiten de school. Nadat een leerling stage-verkenning en stage-verdieping heeft doorlopen wordt duidelijk waar de voorkeur, talenten en mogelijkheden van de leerling liggen. De stage-uitvoering  in de laatste leerjaren is een voorbereiding op de uitstroom. Na de uitstroom richting werk of vervolgopleiding worden de leerlingen nog twee jaar gevolgd in het kader van nazorg. Jaarlijks wordt er een terugkomdag voor hen georganiseerd op school.

Voor meer informatie kunt u kijken onder de kopjes ‘stage-verkenning’, ‘stage-verdieping’ en ‘stage-uitvoering’.

Binnen onze school werken we niet enkel aan cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden maar staat er ook muzikale vorming en sporten op het programma. Onze school neemt deel aan sportactivering vanuit de Johan Cruyff foundation en verdere sportstimulering, zoals Sportmove. Sportmove is binnen de stichting Educare ontwikkeld om het sporten bij een sportclub te stimuleren. Hierbij worden sportclubs uitgenodigd om clinics te geven op school, daarna wordt er – onder schooltijd – door de leerlingen gesport bij de club zelf. De leerlingen krijgen zo een indruk van verschillende sporten. Zijn leerlingen geïnteresseerd om te gaan sporten bij een bepaalde sportclub, dan kunnen ze lid worden, eventueel met behulp van de vakleerkracht gymnastiek.

Copyright 2024 De Lelie