Sport en GA Harderwijk

Bij ons op school hebben alle leerlingen 2x keer per week een beweegmoment.
De groepen Tulp, Anemoon en Lavendel hebben 1x per week bewegingsonderwijs en 1x per week schoolzwemmen.
Alle andere SO- en VSO-groepen hebben 2x per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

Voor onze leerlingen is het belangrijk dat ze veel bewegen. In alle lessen staat het plezier hebben in bewegen centraal. Alle activiteiten die binnen bewegingsonderwijs thuishoren komen aanbod, altijd aangepast aan het niveau en de beleving van de leerling. Tijdens de lessen staan de sociale vaardigheden ook centraal waaronder bijvoorbeeld het samenwerken. Het is wenselijk dat de leerlingen in gymkleren deelnemen aan de lessen.

Naast onze reguliere lessen en activiteiten zetten wij actief in op de vrijetijdsstimulering van onze leerlingen. Dit doen wij via GA! Harderwijk. Er worden sportclubs uitgenodigd om clinics te geven op school. De leerlingen krijgen zo een indruk van verschillende sporten. Zijn leerlingen geïnteresseerd om te gaan sporten bij een bepaalde sportclub, dan kunnen ze lid worden. Eventueel met behulp van de vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer informatie over GA! Harderwijk kunt u vinden op de website www.gaharderwijk.nl.

Copyright 2024 De Lelie