Sportmove

Bij ons op school krijgen alle leerlingen één keer per week een gymles van een vakleerkracht. De jongste leerlingen van het SO gymmen in de speelzaal. De oudere leerlingen op het SO en de leerlingen van het VSO gymmen in een gymzaal. Dit kan in de gymzaal van de Bogen of in de gymzaal van de Springplank zijn.

Voor onze leerlingen is het belangrijk dat ze veel bewegen. In alle lessen staat het plezier hebben in bewegen centraal. Alle activiteiten die binnen bewegingsonderwijs thuis horen komen aanbod, altijd aangepast aan het niveau en de beleving van de leerling. Tijdens de lessen staan de sociale vaardigheden ook centraal waaronder bijvoorbeeld het samenwerken. Het is wenselijk dat de leerlingen in gymkleren deelnemen aan de lessen.

Naast onze reguliere lessen en activiteiten zetten wij actief in op vrijetijdsstimulering van onze leerlingen. Dit doen wij via SportMove, Harderwijk Actief.

 

 

Copyright 2021 De Lelie