Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. Via de MR op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

De medezeggenschapsraad heeft onder meer medezeggenschap over de nieuwbouw, het schoolplan, veranderingen binnen het onderwijsteam, imago en onderwijsverbetering.
Doel van de MR is om een constructieve bijdrage te leveren aan optimaal onderwijs en de onderwijsorganisatie, door op te komen voor de belangen van de leerlingen, het onderwijs en het personeel.

Speerpunten van de MR
Huisvesting
Kwaliteit van onderwijs
Veiligheid, gezondheid en welzijn
Personeelsbeleid

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze mailen naar: mrlelie@educare.nl
Na iedere vergadering maken we een korte samenvatting van datgene wat we hebben besproken Deze samenvatting leest u in de oudernieuwsbrief van De Lelie. Mocht u de volledige notulen willen lezen, dan kunt u deze opvragen via het bovengenoemde e-mailadres.

De MR vergadert zo’n 6 x per jaar.

 

 

Copyright 2024 De Lelie