Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapraad heeft onder meer medezeggenschap over de nieuwbouw, het schoolplan, veranderingen binnen het onderwijsteam, imago en onderwijsverbetering. Doel van de MR is een constructieve bijdrage te leveren aan optimaal onderwijs en de onderwijsorganisatie, door op te komen voor de belangen van de leerlingen, onderwijs en personeel.

Onderwerpen waar de MR zich de afgelopen jaren mee bezighield:

 • Medicijnprotocol
 • Schoolplan
 • MR/ GMR reglement
 • Bejegeningsprotocol
 • Begroting
 • Passend onderwijs
 • Mobiliteitsbeleid (personeel)
 • Nieuwbouw
 • Passend onderwijs

Huidige onderwerpen MR:

 • Zichtbaarheid medezeggenschapsraad naar ouders
 • Verbouwing/ nieuwbouw van De Lelie
 • Lestijden; continurooster
 • Inwerken nieuwe MR-leden met cursussen

Even voorstellen

Mijn naam is Jenneke Nijhof ik zit sinds 2016 in de MR. Ik ben getrouwd en woon in Putten. We hebben 2 zoons. Thijs zit op het regulier onderwijs en Bram zit op Driekansen in Ermelo. Als ouder wil ik graag betrokken zijn bij het onderwijs van onze kinderen.

De MR heeft een belangrijke functie binnen de school. Lid zijn van de MR maakt het mogelijk om op te komen voor de belangen van de kinderen, leerkrachten en ouders en ook oefen je invloed uit op het beleid van onze school.Ik ben blij dat ik daar mijn bijdrage aan kan leveren als 1 van de ouders.

Mijn naam is Carolien de Jong – Maliepaard. Ik ben in 1963 geboren in Stad aan ’t Haringvliet. Sinds 2006 woon ik in Ermelo. Ik ben getrouwd met Goos de Jong en “bonus”moeder van 4 kinderen. Ik werk bij Careander in de functie van manager P&O/KAM.  Giorgi zit in groep Eind A/B op het VSO. Vanaf begin 2017 mag ik onderdeel zijn van de MR van De Lelie. Fijn om vanaf die kant mee te denken over goed onderwijs voor de leerlingen door bevlogen en deskundige leerkrachten. Mijn ervaringen uit leven en werken zet ik in bij alles wat voorbij komt in de MR. Mijn motto is: Laten we gewoon doen en het bijzonder maken daar waar het nodig is.

Mijn naam is Wendy Boudestein. Ik ben nu ruim 10 jaar werkzaam op De Lelie. Ik heb zowel op de locaties van het SO, als op het VSO gewerkt. Nu werk ik op het SO. Met veel plezier geef ik les aan uw kinderen . De MR is een belangrijk orgaan in de school waar ouders en het team met elkaar kunnen overleggen over de koers van de school. Als lid van de MR vind ik het belangrijk om betrokken te zijn en mij in te zetten voor de school. De MR geeft mij de gelegenheid om over zaken die voor de school, kinderen en personeel belangrijk zijn, mee te denken.

Mijn naam is Janan van Asselt en ben sinds september 2016 lid van de MR vanuit het SO. Onze jongste zoon, Victor, gaat sinds zijn 6e met veel plezier de Lelie: en als je kind een goed en veilig schoolplekje heeft, geeft dat ons als ouders ook rust en plezier.
De MR van een school zet zich in om mee te denken en overleggen over zo’n goede koers en een veilig en goed leerklimaat.
Ik ben blij met de gelegenheid om in de MR hierover mee te kunnen denken en hierbij betrokken te zijn ten behoeve van de Lelie leerlingen, hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers en de leerkrachten. Naast dat ik erg van lezen en creativiteit houd, werk ik op ‘s Heerenloo. De ervaring en kennis die ik hier opgedaan heb, kan ik nu weer meenemen en gebruiken binnen de MR.

Mijn naam is Nienke Hanedoes en ik ben sinds november 2016 werkzaam op De Lelie. Voordat ik hier kwam werken, was ik in dienst van de GGD-Flevoland waar ik werkte als preventief logopediste op vele scholen in Almere. Sinds 2014 ben ik leerkracht en heb met name ingevallen in het regulier onderwijs. Veel ervaring in het speciaal onderwijs  had ik dus niet. Doordat ik afgelopen jaar als invaller op alle locaties gestart ben, heb ik in een korte tijd erg  veel geleerd over en van de leerlingen en collega’s van De Lelie. Sinds dit schooljaar ben ik leerkracht  op Driekansen in de SO-groep. Doordat ik in een korte tijd zo veel verschillende kanten van De Lelie heb gezien, hoop ik dat ik in een breed spectrum een bijdrage kan leveren aan de MR.

Mijn naam is Jildert de Boer. Ik ben al 40 jaar werkzaam op De Lelie. Ik heb diverse groepen gehad op het SO en het VSO en heb verschillende functies vervuld. Sinds 2009 zijn mijn hoofdtaken vooral stagecoördinator en directieondersteuner. Ik vind de MR een belangrijk overlegorgaan tussen afgevaardigden van ouders en personeel. Meedenken met beleidszaken vind ik boeiend. Samen met de anderen in de MR wil ik scherp blijven op ontwikkelingen die spelen voor ons type onderwijs in het belang van onze leerlingen en de ouders.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben aan de MR laat het ons weten en mail ons caroliendejongmaliepaard@gmail.com

 

 

Copyright 2019 De Lelie