Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR).  Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. Via de MR op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

De medezeggenschapraad heeft onder meer medezeggenschap over de nieuwbouw, het schoolplan, veranderingen binnen het onderwijsteam, imago en onderwijsverbetering. Doel van de MR is een constructieve bijdrage te leveren aan optimaal onderwijs en de onderwijsorganisatie, door op te komen voor de belangen van de leerlingen, onderwijs en personeel.

Onderwerpen waar de MR zich de afgelopen jaren mee bezighield:

 • Medicijnprotocol
 • Schoolplan
 • MR/ GMR reglement
 • Bejegeningsprotocol
 • Begroting
 • Passend onderwijs
 • Mobiliteitsbeleid (personeel)
 • Nieuwbouw
 • Passend onderwijsHuidige onderwerpen MR:
 • Inwerken nieuwe MR-leden met cursussen
 • Nieuwbouw 3K
 • Schoolplan
 • Strategisch beleid Educare

 

 

Copyright 2019 De Lelie