Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. Via de MR op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

De medezeggenschapsraad heeft onder meer medezeggenschap over de nieuwbouw, het schoolplan, veranderingen binnen het onderwijsteam, imago en onderwijsverbetering. Doel van de MR is om een constructieve bijdrage te leveren aan optimaal onderwijs en de onderwijsorganisatie, door op te komen voor de belangen van de leerlingen, onderwijs en personeel.

Speerpunten van de MR (De Lelie en DrieKansen) voor het schooljaar 2020-2021:

  • Nieuwbouw DrieKansen
  • De Kleine Lelie
  • Maatregelen en afspraken rondom Corona

Het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2019-2020 vindt u hier: Jaarverslag MR 2019-2020

 

 

 

Copyright 2020 De Lelie