Fysiotherapie

Op het SO en VSO De Lelie is de mogelijkheid om onder schooltijd begeleid te worden door een (kinder)fysiotherapeut.

Een (kinder)fysiotherapeut van Expertisecentrum Advisium, ’s Heeren Loo Ermelo, kan kinderen behandelen onder schooltijd, als daar een indicatie voor is. Is er sprake van een chronische indicatie, zoals bij voorbeeld een motorische ontwikkelingsachterstand, dan is er een verwijzing van een specialist nodig.

Het behandelplan van de fysiotherapie wordt altijd gemaakt in overleg met ouders of verzorgers. Een reden om (kinder)fysiotherapie op school te vragen kan zijn dat het voor het kind te belastend is om na schooltijd nog naar de fysiotherapie te gaan. Een bijkomend voordeel is dat direct overleg, samenwerking met en overdracht aan de leerkrachten mogelijk is.

Copyright 2021 De Lelie