Ergotherapie

Op het SO en VSO De Lelie bestaat de mogelijkheid om onder schooltijd begeleid te worden door een ergotherapeut. Een ergotherapeut van Expertisecentrum Advisium ’s Heeren Loo te Ermelo, kan kinderen behandelen onder schooltijd, als daar een indicatie voor is. Ook kunnen zij thuis behandelen afhankelijk van de hulpvraag. Het behandelplan voor ergotherapie wordt altijd in overleg met ouders of verzorgers gemaakt. Ook vindt er altijd overleg en samenwerking met en overdracht aan de leerkrachten over de behandeling plaats.

Een reden om ergotherapie op school te vragen kan zijn dat het kind problemen ervaart bij schoolse vaardigheden zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van fijnmotorische handelingen als puzzelen, tekenen, schrijven, maar ook als een kind niet zelfstandig kan eten of zich niet zonder hulp kan aan- en uitkleden. De ergotherapeut kijkt samen met het kind waarom het niet lukt en ze kijkt wat de mogelijkheden zijn om het wel te laten lukken. Er zijn veel hulpmiddelen. Soms is dat een speciale stoel of aangepast bestek. Soms ligt de oplossing voor een dagelijks probleem in het aanpassen van de omgeving, bijvoorbeeld het anders inrichten van de klas. De ergotherapeut richt zich ook op de zintuiglijke prikkelverwerking en adviseert ouders en leerkracht hierbij.

Copyright 2024 De Lelie