MR/OR

Het is belangrijk dat ouders en school samen praten en beslissen over zaken op het gebied van organisatie, onderwijs en opvoeding, vanuit een christelijke overtuiging. Daarvoor is er de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel.

De ouderraad (OR) van de Lelie bestaat uit ouders/ verzorgers van leerlingen en van elke locatie van de Lelie één personeelslid. De leden van de ouderraad zijn gemotiveerd om iets extra’s te doen voor de leerlingen van de Lelie en bieden praktische hulp bij diverse activiteiten en gelegenheden.

Copyright 2024 De Lelie