Stageuitvoering

De leerling die 15 / 16 jaar is en in de eindgroep A / B zit loopt buiten de school, dus extern, stage. Vanuit de school wordt de leerling op afstand begeleid door de stage-coördinatoren.
Er zijn in elke stage minimaal drie directe contactmomenten: kennismakingsbezoek, tussenevaluatiegesprek en eindgesprek. Duurt de stage langer, dan kan er een voortgangsgesprek worden ingelast. De vorderingen en ervaringen worden door de leerkrachten en stage-coördinatoren goed bijgehouden. Ook worden de stagedoelen steeds genoemd in de handelingsplannen.

De stage-uitvoering begint met 1 dag per week en breidt zich uit naar 2, 3 à 4 dagen tot de uiteindelijke uitstroom. Op vrijdag zijn alle leerlingen van beide eindgroepen in principe in stage-uitvoering en woensdag is de vaste groepsdag. Het doel van de stage-uitvoering is het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het vinden van een werkplek die bij de leerling past. De richting wordt bepaald door de interesse en mogelijkheden van de leerling in overleg met ouders, klassenleerkracht en de stage-coördinator. Er zijn diverse stage-trajecten binnen de dagbesteding op het gebied van horeca, winkelwerk, creatieve vaardigheden, productiewerk, groenvoorziening en dierverzorging.

Instellingen in de regio als s’ Heeren Loo, Philadelphia, Careander en Triade voorzien voor een groot deel in de vraag naar dagbestedingsplaatsen. Ook zijn er particuliere initiatieven op het gebied van dagbesteding zoals: Natuurwerkplaats Materra in Ermelo, de Grote Wiede (een biologische zorgboerderij in Hulshorst), Ruiteractief (boerderij en productie) in Barneveld/Stroe en zorgboerderij; Stal van Zundert om er maar een paar te noemen. Verder hebben we contact met Intervens in Nunspeet, dit SW-bedrijf biedt mogelijkheden op het gebied van productiewerk, schoonmaak, groenvoorziening en post. Intervens heeft veel detacheringplaatsen wat een groot deel van de N.W. Veluwe beslaat. Er is voor onze leerlingen ook een mogelijkheid stage te lopen binnen kunstencentrum Leonardo da Vinci.

We hebben eveneens een aantal vrije bedrijven in ons bestand, zoals Loohorst Landscaping en DFH een in en ompakbedrijf in Harderwijk.
Kortom; veel mogelijkheden. De eerste stages zijn vaak oriënterend, maar zodra de leerling meer dagen gaat stagelopen, wordt er steeds meer ingespeeld op de voorkeuren en mogelijkheden van de leerling.

De leerling gaat omstreeks zijn 18e jaar van school als er een geschikte ‘werkplek’ is gevonden.

 

 

 

 

Nieuws

Sorry, geen resultaten gevonden.

Copyright 2018 De Lelie