Informatie

Uitgebreide informatie over onze school vindt u in de schoolgids. Deze wordt elke jaar opnieuw uitgegeven, en ontvangt u bij inschrijving van uw kind op onze school. Tevens kunt u op school het schoolplan inzien. Het schoolplan is een vierjaarlijks beleidsdocument waarin de wenselijke veranderingen en doelen van de school beschreven staan.

Kijk voor meer informatie onder ‘schoolgids‘.

Copyright 2020 De Lelie